Archives for crm@admin

Ra mắt bản VV-CRM version 3.0

Nhân cuối năm 2016 và nhận được góp ý từ phía khách hàng . Chúng tôi ra mắt phiên bản VV-CRM version 3.0 với những chức năng mới như sau :
1. Thêm chức năng thêm nhanh hoạt động ở màn hình quản lý khách hàng .
2. Chức năng tính tổng doanh thu với khách hàng được chọn .
3. Chức năng tạo email mẫu (Được lưu lại để có thể dùng cho những lần gửi mail tiếp theo . Tối đa 5 email mẫu ).

Tài liệu giải thích cơ bản về các chức năng của VV-CRM.

Xin mời quý vị vào link sau để tham khảo các chức năng cơ bản của VV-CRM.

http://crm.vietvang.net/wp-content/uploads/2017/02/VV-CRM-functions2017-1.pdf