Archives for trieu

Ra mắt phiên bản VV-CRM 3.0.2.5

Cảm ơn quý vị đã tin dùng VV-CRM. Dựa theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi đã cập nhật phiên bản VV-CRM mới (Ver. 3.0.2.5) với các chức năng chính như sau.

  1. Phần ghi chú của khách hàng sẽ được mở rộng giới hạn đến 30.000 từ.
  2. Thêm phần nhắc nhở deadline cho hoạt động: thời hạn nhắc nhở có thể chọn từ 2 giờ, 1 ngày, 3 ngày1 tuần trước khi đến hạn.
  3. Màn hình quản lý hoạt động có thêm 1 nút Hoạt Động Của Tôi. Nút này sẽ hiện tìm và hiện nhanh các hoạt động mà mình đang chịu trách nhiệm.
  4. Phần phân quyền truy cập vào thông tin nhân viên có một số thay đổi
  • Admin vẫn như cũ có toàn quyền thêm, chỉnh sửa và xóa thông tin của mình, của quản lý lẫn nhân viên
  • Quản lý có thể chỉnh sửa thông tin của mình và của nhân viên nhưng không thể chỉnh sửa thông tin của quản lý khác. Chỉ có thể xóa nhân viên không thể xóa Quản Lý khác. Có thể cấp quyền Quản Lý cho nhân viên.
  • Nhân viên chỉ có thể xem và chỉnh sửa thông tin của chính bản thân.

Nếu quý vị có thêm góp ý gì, xin tiếp tục liên lạc cho chúng tôi biết đến địa chỉ info@vietvang.net.

Cảm ơn quý vị.

Ra mắt bản VV-CRM version 2.0

Nhân cuối năm 2015 và theo một vài góp ý từ khách hàng, chúng tôi đã cho ra mắt bản VV-CRM version 2.0 với các chức năng mới như sau.

1. Thêm chức năng đính kèm file cho mỗi khách hàng.
2. Cho phép chuyển đổi ngôn ngữ Anh – Nhật – Việt ngay trong phần mềm mà không cần logout.
3. Lưu lại các email đã gửi.
Về chi tiết xin mới download và dùng thử.