Phỏng vấn GĐ Triều về VV-CRM


Bài phỏng vấn GĐ Hoàng Hải Triều về VV-CRM.

  • CRM là gì?
  • VV-CRM là gì?
  • Ai nên sử dụng VV-CRM?
  • Cần trang bị cơ sở vật chất gì không?

 

Comments are closed.