Ra mắt bản VV-CRM version 3.0

Nhân cuối năm 2016 và nhận được góp ý từ phía khách hàng . Chúng tôi ra mắt phiên bản VV-CRM version 3.0 với những chức năng mới như sau :
1. Thêm chức năng thêm nhanh hoạt động ở màn hình quản lý khách hàng .
2. Chức năng tính tổng doanh thu với khách hàng được chọn .
3. Chức năng tạo email mẫu (Được lưu lại để có thể dùng cho những lần gửi mail tiếp theo . Tối đa 5 email mẫu ).

Comments are closed.