Tài liệu giải thích cơ bản về các chức năng của VV-CRM.

Xin mời quý vị vào link sau để tham khảo các chức năng cơ bản của VV-CRM.

http://crm.vietvang.net/wp-content/uploads/2017/02/VV-CRM-functions2017-1.pdf

Social tagging: >

Comments are closed.